4 - 1

Šumadinac : Osaonica

4 - 0

Mladi radnik : Vinorača

1 - 0

GFK Strelište : Bratstvo

4 - 3

Mladost (K) : Partizan (G)

2 - 1

Omladinac (B) : Sloboda

7 - 0

Šantarovac : Jedinstvo (D)

4 - 2

Mladost (G) : Kupinovac

6 - 1

Partizan (G) : Mladost (G)

2 - 0

Kupinovac : Omladinac (B)

2 - 1

Sloboda : Ursule

1 - 1

Šumadinac : GFK Strelište

2 - 5

Vinorača : Šantarovac

3 - 0

Jedinstvo (D) : Mladost (K)

5 - 1

Osaonica : OFK Dragoševac

1 - 0

Bratstvo : Mladi radnik

2 - 1

Ursule : OFK Dragoševac

2 - 0

GFK Strelište : Osaonica

3 - 2

Šantarovac : Bratstvo

5 - 0

Mladost (K) : Vinorača

0 - 3

OFK Dragoševac : Sloboda

5 - 1

Ursule : Kupinovac

0 - 4

Mladost (G) : Jedinstvo (D)

1 - 6

Omladinac (B) : Partizan (G)

2 - 1

Mladi radnik : Šumadinac

2 - 2

Jedinstvo (D) : Omladinac (B)

4 - 2

Partizan (G) : Ursule

3 - 0

GFK Strelište : Mladi radnik

1 - 2

Šumadinac : Šantarovac

2 - 3

Osaonica : Sloboda

4 - 1

Vinorača : Mladost (G)

2 - 0

Kupinovac : OFK Dragoševac

2 - 4

Bratstvo : Mladost (K)

4 - 2

Sloboda : Kupinovac

1 - 4

OFK Dragoševac : Partizan (G)

2 - 0

Mladost (K) : Šumadinac

3 - 0

Mladi radnik : Osaonica

3 - 1

Ursule : Jedinstvo (D)

2 - 2

Omladinac (B) : Vinorača

7 - 2

Mladost (G) : Bratstvo

7 - 3

Šantarovac : GFK Strelište

2 - 4

GFK Strelište : Mladost (K)

3 - 2

Partizan (G) : Sloboda

5 - 3

Šumadinac : Mladost (G)

2 - 1

Vinorača : Ursule

6 - 1

Jedinstvo (D) : OFK Dragoševac

4 - 0

Osaonica : Kupinovac

2 - 1

Mladi radnik : Šantarovac

1 - 4

Bratstvo : Omladinac (B)

2 - 3

OFK Dragoševac : Vinorača

3 - 0

Šantarovac : Osaonica

3 - 0

Ursule : Bratstvo

1 - 1

Omladinac (B) : Šumadinac

0 - 6

Kupinovac : Partizan (G)

0 - 0

Mladost (G) : GFK Strelište

4 - 2

Mladost (K) : Mladi radnik

3 - 2

Sloboda : Jedinstvo (D)

4 - 2

GFK Strelište : Omladinac (B)

2 - 1

Bratstvo : OFK Dragoševac

2 - 0

Mladi radnik : Mladost (G)

1 - 0

Šumadinac : Ursule

4 - 0

Jedinstvo (D) : Kupinovac

1 - 2

Osaonica : Partizan (G)

1 - 4

Vinorača : Sloboda

2 - 2

Šantarovac : Mladost (K)

0 - 2

Mladost (G) : Šantarovac

2 - 5

OFK Dragoševac : Šumadinac

4 - 2

Partizan (G) : Jedinstvo (D)

4 - 0

Sloboda : Bratstvo

4 - 2

Omladinac (B) : Mladi radnik

1 - 0

Ursule : GFK Strelište

1 - 0

Kupinovac : Vinorača

1 - 2

Mladost (K) : Osaonica

4 - 2

Mladi radnik : Ursule

4 - 1

Mladost (K) : Mladost (G)

6 - 0

GFK Strelište : OFK Dragoševac

4 - 1

Osaonica : Jedinstvo (D)

2 - 0

Šantarovac : Omladinac (B)

5 - 1

Šumadinac : Sloboda

4 - 1

Bratstvo : Kupinovac

0 - 5

Vinorača : Partizan (G)

1 - 1

Ursule : Šantarovac

2 - 0

Jedinstvo (D) : Vinorača

7 - 0

Partizan (G) : Bratstvo

1 - 2

Kupinovac : Šumadinac

1 - 5

Omladinac (B) : Mladost (K)

2 - 3

Sloboda : GFK Strelište

3 - 4

Mladost (G) : Osaonica

0 - 7

OFK Dragoševac : Mladi radnik

3 - 1

GFK Strelište : Kupinovac

3 - 0

Osaonica : Vinorača

3 - 0

Šumadinac : Partizan (G)

8 - 1

Mladost (K) : Ursule

0 - 0

Bratstvo : Jedinstvo (D)

5 - 3

Mladi radnik : Sloboda

0 - 1

Mladost (G) : Omladinac (B)

5 - 3

Šantarovac : OFK Dragoševac

4 - 3

Partizan (G) : GFK Strelište

3 - 1

Kupinovac : Mladi radnik

4 - 4

Sloboda : Šantarovac

2 - 5

OFK Dragoševac : Mladost (K)

1 - 0

Vinorača : Bratstvo

5 - 3

Ursule : Mladost (G)

1 - 1

Jedinstvo (D) : Šumadinac

1 - 2

Omladinac (B) : Osaonica

5 - 0

Mladost (K) : Sloboda

3 - 0

GFK Strelište : Jedinstvo (D)

3 - 2

Omladinac (B) : Ursule

3 - 0

Mladost (G) : OFK Dragoševac

2 - 4

Mladi radnik : Partizan (G)

5 - 1

Šumadinac : Vinorača

5 - 1

Šantarovac : Kupinovac

4 - 2

Osaonica : Bratstvo

4 - 2

Jedinstvo (D) : Mladi radnik

4 - 2

Partizan (G) : Šantarovac

0 - 4

OFK Dragoševac : Omladinac (B)

7 - 3

Sloboda : Mladost (G)

0 - 0

Bratstvo : Šumadinac

1 - 0

Ursule : Osaonica

2 - 1

Vinorača : GFK Strelište

1 - 2

Kupinovac : Mladost (K)