4 - 1

Šumadinac : Osaonica

4 - 0

Mladi radnik : Vinorača

1 - 0

GFK Strelište : Bratstvo

4 - 3

Mladost (K) : Partizan (G)

2 - 1

Omladinac (B) : Sloboda

7 - 0

Šantarovac : Jedinstvo (D)

6 - 1

Partizan (G) : Mladost (G)

2 - 1

Sloboda : Ursule

1 - 1

Šumadinac : GFK Strelište

2 - 5

Vinorača : Šantarovac

3 - 0

Jedinstvo (D) : Mladost (K)

5 - 1

Osaonica : OFK Dragoševac

1 - 0

Bratstvo : Mladi radnik

2 - 1

Ursule : OFK Dragoševac

2 - 0

GFK Strelište : Osaonica

3 - 2

Šantarovac : Bratstvo

5 - 0

Mladost (K) : Vinorača

0 - 3

OFK Dragoševac : Sloboda

0 - 4

Mladost (G) : Jedinstvo (D)

1 - 6

Omladinac (B) : Partizan (G)

2 - 1

Mladi radnik : Šumadinac

2 - 2

Jedinstvo (D) : Omladinac (B)

4 - 2

Partizan (G) : Ursule

3 - 0

GFK Strelište : Mladi radnik

1 - 2

Šumadinac : Šantarovac

2 - 3

Osaonica : Sloboda

4 - 1

Vinorača : Mladost (G)

2 - 4

Bratstvo : Mladost (K)

1 - 4

OFK Dragoševac : Partizan (G)

2 - 0

Mladost (K) : Šumadinac

3 - 0

Mladi radnik : Osaonica

3 - 1

Ursule : Jedinstvo (D)

2 - 2

Omladinac (B) : Vinorača

7 - 2

Mladost (G) : Bratstvo

7 - 3

Šantarovac : GFK Strelište

2 - 4

GFK Strelište : Mladost (K)

3 - 2

Partizan (G) : Sloboda

5 - 3

Šumadinac : Mladost (G)

2 - 1

Vinorača : Ursule

6 - 1

Jedinstvo (D) : OFK Dragoševac

2 - 1

Mladi radnik : Šantarovac

1 - 4

Bratstvo : Omladinac (B)

2 - 3

OFK Dragoševac : Vinorača

3 - 0

Šantarovac : Osaonica

3 - 0

Ursule : Bratstvo

1 - 1

Omladinac (B) : Šumadinac

0 - 0

Mladost (G) : GFK Strelište

4 - 2

Mladost (K) : Mladi radnik

3 - 2

Sloboda : Jedinstvo (D)

4 - 2

GFK Strelište : Omladinac (B)

2 - 1

Bratstvo : OFK Dragoševac

2 - 0

Mladi radnik : Mladost (G)

1 - 0

Šumadinac : Ursule

1 - 2

Osaonica : Partizan (G)

1 - 4

Vinorača : Sloboda

2 - 2

Šantarovac : Mladost (K)

0 - 2

Mladost (G) : Šantarovac

2 - 5

OFK Dragoševac : Šumadinac

4 - 2

Partizan (G) : Jedinstvo (D)

4 - 0

Sloboda : Bratstvo

4 - 2

Omladinac (B) : Mladi radnik

1 - 0

Ursule : GFK Strelište

1 - 2

Mladost (K) : Osaonica

4 - 2

Mladi radnik : Ursule

4 - 1

Mladost (K) : Mladost (G)

6 - 0

GFK Strelište : OFK Dragoševac

4 - 1

Osaonica : Jedinstvo (D)

2 - 0

Šantarovac : Omladinac (B)

5 - 1

Šumadinac : Sloboda

0 - 5

Vinorača : Partizan (G)

1 - 1

Ursule : Šantarovac

2 - 0

Jedinstvo (D) : Vinorača

7 - 0

Partizan (G) : Bratstvo

1 - 5

Omladinac (B) : Mladost (K)

2 - 3

Sloboda : GFK Strelište

3 - 4

Mladost (G) : Osaonica

0 - 7

OFK Dragoševac : Mladi radnik

3 - 0

Osaonica : Vinorača

3 - 0

Šumadinac : Partizan (G)

8 - 1

Mladost (K) : Ursule

0 - 0

Bratstvo : Jedinstvo (D)

5 - 3

Mladi radnik : Sloboda

0 - 1

Mladost (G) : Omladinac (B)

5 - 3

Šantarovac : OFK Dragoševac

4 - 3

Partizan (G) : GFK Strelište

4 - 4

Sloboda : Šantarovac

2 - 5

OFK Dragoševac : Mladost (K)

1 - 0

Vinorača : Bratstvo

5 - 3

Ursule : Mladost (G)

1 - 1

Jedinstvo (D) : Šumadinac

1 - 2

Omladinac (B) : Osaonica

5 - 0

Mladost (K) : Sloboda

3 - 0

GFK Strelište : Jedinstvo (D)

3 - 2

Omladinac (B) : Ursule

3 - 0

Mladost (G) : OFK Dragoševac

2 - 4

Mladi radnik : Partizan (G)

5 - 1

Šumadinac : Vinorača

4 - 2

Osaonica : Bratstvo

4 - 2

Jedinstvo (D) : Mladi radnik

4 - 2

Partizan (G) : Šantarovac

0 - 4

OFK Dragoševac : Omladinac (B)

7 - 3

Sloboda : Mladost (G)

0 - 0

Bratstvo : Šumadinac

1 - 0

Ursule : Osaonica

2 - 1

Vinorača : GFK Strelište

1 - 2

OFK Dragoševac : Ursule

0 - 1

Osaonica : Šumadinac

3 - 4

Jedinstvo (D) : Šantarovac

2 - 1

Vinorača : Mladi radnik

0 - 0

Sloboda : Omladinac (B)

0 - 5

Bratstvo : GFK Strelište

3 - 0

Partizan (G) : Mladost (K)

1 - 2

GFK Strelište : Šumadinac

8 - 0

Mladi radnik : Bratstvo

4 - 3

Mladost (K) : Jedinstvo (D)

2 - 0

Mladost (G) : Partizan (G)

3 - 2

OFK Dragoševac : Osaonica

3 - 1

Šantarovac : Vinorača

1 - 2

Ursule : Sloboda

3 - 1

Jedinstvo (D) : Mladost (G)

0 - 2

Vinorača : Mladost (K)

8 - 0

Partizan (G) : Omladinac (B)

1 - 2

Osaonica : GFK Strelište

1 - 6

Bratstvo : Šantarovac

2 - 2

Šumadinac : Mladi radnik

3 - 4

Sloboda : OFK Dragoševac

6 - 1

Sloboda : Osaonica

3 - 2

Mladi radnik : GFK Strelište

3 - 3

Omladinac (B) : Jedinstvo (D)

5 - 0

Mladost (K) : Bratstvo

1 - 0

Šantarovac : Šumadinac

1 - 5

Mladost (G) : Vinorača

0 - 5

Ursule : Partizan (G)

2 - 0

Jedinstvo (D) : Ursule

1 - 3

Šumadinac : Mladost (K)

4 - 1

GFK Strelište : Šantarovac

1 - 3

Vinorača : Omladinac (B)

3 - 3

Osaonica : Mladi radnik

2 - 9

Bratstvo : Mladost (G)

3 - 1

Partizan (G) : OFK Dragoševac

2 - 4

OFK Dragoševac : Jedinstvo (D)

5 - 1

Omladinac (B) : Bratstvo

3 - 9

Sloboda : Partizan (G)

5 - 3

Mladost (G) : Šumadinac

3 - 0

Šantarovac : Mladi radnik

3 - 1

Mladost (K) : GFK Strelište

2 - 3

Ursule : Vinorača

3 - 4

Vinorača : OFK Dragoševac

1 - 2

GFK Strelište : Mladost (G)

4 - 3

Jedinstvo (D) : Sloboda

3 - 2

Osaonica : Šantarovac

4 - 3

Šumadinac : Omladinac (B)

4 - 0

Mladi radnik : Mladost (K)

0 - 3

Bratstvo : Ursule

4 - 2

Mladost (G) : Mladi radnik

3 - 3

Sloboda : Vinorača

6 - 1

OFK Dragoševac : Bratstvo

3 - 0

Omladinac (B) : GFK Strelište

5 - 0

Partizan (G) : Osaonica

4 - 2

Mladost (K) : Šantarovac

1 - 0

Ursule : Šumadinac

2 - 1

Osaonica : Mladost (K)

6 - 3

GFK Strelište : Ursule

4 - 3

Šantarovac : Mladost (G)

1 - 5

Bratstvo : Sloboda

7 - 2

Šumadinac : OFK Dragoševac

2 - 5

Jedinstvo (D) : Partizan (G)

6 - 1

Mladi radnik : Omladinac (B)

3 - 0

Ursule : Mladi radnik

4 - 2

Sloboda : Šumadinac

4 - 0

Jedinstvo (D) : Osaonica

2 - 3

Omladinac (B) : Šantarovac

2 - 6

OFK Dragoševac : GFK Strelište

4 - 1

Partizan (G) : Vinorača

3 - 4

Mladost (G) : Mladost (K)

3 - 3

GFK Strelište : Sloboda

1 - 0

Mladost (K) : Omladinac (B)

0 - 3

Bratstvo : Partizan (G)

5 - 1

Šantarovac : Ursule

5 - 0

Mladi radnik : OFK Dragoševac

3 - 0

Vinorača : Jedinstvo (D)

0 - 0

Osaonica : Mladost (G)

9 - 0

Partizan (G) : Šumadinac

0 - 6

OFK Dragoševac : Šantarovac

0 - 3

Sloboda : Mladi radnik

5 - 1

Omladinac (B) : Mladost (G)

1 - 0

Ursule : Mladost (K)

2 - 1

Vinorača : Osaonica

3 - 0

Jedinstvo (D) : Bratstvo

0 - 3

Bratstvo : Vinorača

0 - 4

GFK Strelište : Partizan (G)

2 - 1

Mladost (K) : OFK Dragoševac

0 - 2

Šumadinac : Jedinstvo (D)

3 - 2

Osaonica : Omladinac (B)

2 - 1

Mladost (G) : Ursule

1 - 0

Šantarovac : Sloboda

3 - 4

Sloboda : Mladost (K)

1 - 2

Ursule : Omladinac (B)

2 - 0

Partizan (G) : Mladi radnik

1 - 2

Vinorača : Šumadinac

0 - 3

Bratstvo : Osaonica

1 - 1

Jedinstvo (D) : GFK Strelište

4 - 1

OFK Dragoševac : Mladost (G)

3 - 0

Šumadinac : Bratstvo

5 - 3

Omladinac (B) : OFK Dragoševac

1 - 7

Šantarovac : Partizan (G)

3 - 4

GFK Strelište : Vinorača

4 - 4

Mladost (G) : Sloboda

7 - 0

Osaonica : Ursule

3 - 2

Mladi radnik : Jedinstvo (D)