Seminar službenih lica sa lista Okružne i MFL liga održaće se 29.02.2024. u Ćupriji u restoranu “Zar” i na stadionu FK “Morava – 1918” Ćuprija.

DELEGATI:

09:00-10:00 Prijava, uplata, lekarski pregled.

10:00-10:45 Razgovor sa komesarima i analizatorima.

10:45-11:15 Comet sistem.

11:15-11:45 Dužnosti i obaveze delegata.

12:00-12:45 Test PFI.

12:45 Ručak.

SUDIJE:

11:00-12:00 Prijava, uplata, lekarski pregled.

12:00-12:30 Kretanje i postavljanje sudija.

12:30-13:30 Provera fizičke spreme sudija.

13:30-14:00 Razgovor sa komesarima.

14:00-14:45 Provera PFI.

15:00-15:30 Analiza suđenja.

15:30-16:00 Psihofizička priprema sudija.

16:00-16:30 Smernice za početak prvenstva i saopštavanje rezultata.

16:30 Ručak.

Sudije i delegati plaćaju članarinu za seminar u sledećim iznosima:

sudije Okružne lige 4.000 dinara

delegati Okružne lige 3.000 dinara

sudije MFL 3.000 dinara

delegati MFL 2.000 dinara

Sudije su u obavezi da ponesu opremu za proveru fizičke spremnosti i to crni šorts i belu majicu.

 

Predsednik IO SSOS FSPO

Vladimir Nedeljković