RASPORED OKRUŽNE LIGE - PROLEĆE 2015/2016
16. KOLO, 12/13.03.2016. u 15:00h
N "PARTIZAN" Glogovac "BRATSTVO" Medjurec 2:2 1:1
S "MORAVA-1918" Cuprija "SLOGA" Donje Vidovo 0:1 4:1
N "NAPREDAK" Zlatovo "NAPREDAK" Drenovac 0:5 2:1
N "KUŠILJEVO" Kušiljevo "OFK BRATSTVO" Medveda 3:1 1:2
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "BSK" Buljane 0:0 1:0
N "OFK TEKSTILAC" Paracin "MLADOST" Jovac 0:1 2:1
N "DRAGOCVET" Dragocvet "OFK BATINAC" Batinac 1:1 1:2
N "MLADOST" Koncarevo "BUDUCNOST" Miliva 0:4 1:1
 
17. KOLO, 19/20.03.2016. 15:00h
N "MLADOST" Koncarevo "PARTIZAN" Glogovac 0:5 3:2
N "BUDUCNOST" Miliva "DRAGOCVET" Dragocvet 1:1 0:0
N "OFK BATINAC" Batinac "OFK TEKSTILAC" Paracin 2:0 1:0
N "MLADOST" Jovac "MLADI RADNIK" N. Lanište 1:1 5:3
N "BSK" Buljane "KUŠILJEVO" Kušiljevo 2:5 0:5
N "OFK BRATSTVO" Medveda "NAPREDAK" Zlatovo 2:1 2:0
N "NAPREDAK" Drenovac "MORAVA-1918" Cuprija 0:2 1:1
N "SLOGA" Donje Vidovo "BRATSTVO" Medjurec 2:1 3:2
 
18. KOLO, 26/27.03.2016. 15:30h
N "PARTIZAN" Glogovac "SLOGA" Donje Vidovo 4:2 4:0
N "BRATSTVO" Medjurec "NAPREDAK" Drenovac 0:1 0:1
S "MORAVA-1918" Cuprija "BRATSTVO" Medveda 0:1 6:0
N "NAPREDAK" Zlatovo "BSK" Buljane 2:3 4:1
N "KUŠILJEVO" Kušiljevo "MLADOST" Jovac 4:1 4:0
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "OFK BATINAC" Batinac 0:6 1:2
N "OFK TEKSTILAC" Paracin "BUDUCNOST" Miliva 1:2 2:1
N "DRAGOCVET" Dragocvet "MLADOST" Koncarevo 4:0 1:2
 
19.KOLO, 02/03.04.2016. 16:30h.
N "DRAGOCVET" Dragocvet "PARTIZAN" Glogovac 2:1 2:1
N "MLADOST" Koncarevo "OFK TEKSTILAC" Paracin 0:9 1:1
N "BUDUCNOST" Miliva "MLADI RADNIK" N. Lanište 3:1 2:0
N "OFK BATINAC" Batinac "KUŠILJEVO" Kušiljevo 0:3 0:0
N "MLADOST" Jovac "NAPREDAK" Zlatovo 0:3 1:0
N "BSK" Buljane "MORAVA-1918" Cuprija 0:1 1:4
N "BRATSTVO" Medveda "BRATSTVO" Medjurec 0:1 2:2
N "NAPREDAK" Drenovac "SLOGA" Donje Vidovo 0:0 3:0
 
20. KOLO, 09/10.04.2016. 16,30h
N "PARTIZAN" Glogovac "NAPREDAK" Drenovac 2:4 1:0
N "SLOGA" Donje Vidovo "BRATSTVO" Medveda 1:5 3:2
N "BRATSTVO" Medjurec "BSK" Buljane 1:4 7:0
S "MORAVA-1918" Cuprija "MLADOST" Jovac 4:0 4:0
N "NAPREDAK" Zlatovo "OFK BATINAC" Batinac 0:1 3:1
N "KUŠILJEVO" Kušiljevo "BUDUCNOST" Miliva 1:1 4:0
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "MLADOST" Koncarevo 1:1 3:0
N "OFK TEKSTILAC" Paracin "DRAGOCVET" Dragocvet 0:1 1:1
 
21. KOLO, 13.04.2016. u 17:00h-sreda
Sr "OFK TEKSTILAC" Paracin "PARTIZAN" Glogovac 1:3 1:4
Sr "DRAGOCVET" Dragocvet "MLADI RADNIK" N. Lanište 1:0 1:0
Sr "MLADOST" Koncarevo "KUŠILJEVO" Kušiljevo 0:;8 2:3
Sr "BUDUCNOST" Miliva "NAPREDAK" Zlatovo 3:2 4:5
Sr "OFK BATINAC" Batinac "MORAVA-1918" Cuprija 0:1 2:3
Sr "MLADOST" Jovac "BRATSTVO" Medjurec 0:1 3:3
Sr "BSK" Buljane "SLOGA" Donje Vidovo 0:2 0:2
Sr "BRATSTVO" Medveda "NAPREDAK" Drenovac 1:3 2:0
 
22. KOLO, 16/17.04.2016. 17:00 h
N "PARTIZAN" Glogovac "BRATSTVO" Medveda 1:2 3:0
N "NAPREDAK" Drenovac "BSK" Buljane 2:0 3:0
N "SLOGA" Donje Vidovo "MLADOST" Jovac 1:3 1:0
N "BRATSTVO" Medjurec "OFK BATINAC" Batinac 1:1 2:1
S "MORAVA-1918" Cuprija "BUDUCNOST" Miliva 1:0 6:1
N "NAPREDAK" Zlatovo "MLADOST" Koncarevo 0:1 2:0
N "DRAGOCVET" Dragocvet "KUŠILJEVO" Kušiljevo 0:0 1:0
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "OFK TEKSTILAC" Paracin 0:5 2:1
 
23. KOLO, 23/24.04.2016. 17:00h
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "PARTIZAN" Glogovac 1:2 4:2
N "OFK TEKSTILAC" Paracin "KUŠILJEVO" Kušiljevo 0:1 2:3
N "DRAGOCVET" Dragocvet "NAPREDAK" Zlatovo 0:1 6:1
N "MLADOST" Koncarevo "MORAVA-1918" Cuprija 0:3 1:3
N "BUDUCNOST" Miliva "BRATSTVO" Medjurec 4:3 5:1
N "OFK BATINAC" Batinac "SLOGA" Donje Vidovo 1:3 4:0
N "MLADOST" Jovac "NAPREDAK" Zlatovo 0:1 2:1
N "BSK" Buljane "BRATSTVO" Medveda 0:1 0:4
 
24. KOLO, 30.4.2016. 17:00h-subota
S "PARTIZAN" Glogovac "BSK" Buljane 3:2 8:0
S "BRATSTVO" Medveda "MLADOST"Jovac 1:3 1:2
S "NAPREDAK" Drenovac "OFK BATINAC" Batinac 1:2 4:1
S "SLOGA" Donje Vidovo "BUDUCNOST" Miliva 0:1 3:1
S "BRATSTVO" Medjurec "MLADOST" Koncarevo 4:1 3:1
S "MORAVA-1918" Cuprija "DRAGOCVET" Dragocvet 2:0 4:1
S "NAPREDAK" Zlatovo "OFK TEKSTILAC" Paracin 0:5 6:2
S "KUŠILJEVO" Kušiljevo "MLADI RADNIK" N. Lanište 1:1 1:0
 
25. KOLO, 07/08.05.2016. 17:00h
N "KUŠILJEVO" Kušiljevo "PARTIZAN" Glogovac 0:1 6:3
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "NAPREDAK" Zlatovo 2:5 3:1
N "OFK TEKSTILAC" Paracin "MORAVA-1918" Cuprija 2:3 1:4
N "DRAGOCVET" Dragocvet "BRATSTVO" Medjurec 1:4 0:0
N "MLADOST" Koncarevo "SLOGA" Donje Vidovo 2:9 3:1
N "BUDUCNOST" Miliva "NAPREDAK" Drenovac 2:5 1:1
N "OFK BATINAC" Batinac "BRATSTVO" Medveda 1:2 2:1
N "MLADOST" Jovac "BSK" Buljane 2:2

4:0

 
26. KOLO, 11.05.2016. 17:30 h -sreda
Sr "PARTIZAN" Glogovac "MLADOST" Jovac 1:2 2:0
Sr "BSK" Buljane "OFK BATINAC" Batinac 2:2 0:2
Sr "BRATSTVO" Medveda "BUDUCNOST" Miliva 1:2 3:2
Sr "NAPREDAK" Drenovac "MLADOST" Koncarevo 4:5 2:0
Sr "SLOGA" Donje Vidovo "DRAGOCVET" Dragocvet 0:2 5:2
Sr "BRATSTVO" Medjurec "OFK TEKSTILAC" Paracin 3:5 5:3
Sr "MORAVA-1918" Cuprija "MLADI RADNIK" N. Lanište 3:0 6:1
Sr "NAPREDAK" Zlatovo "KUŠILJEVO" Kušiljevo 1:3 3:1
 
27. KOLO, 14/15.05.2016. 17:30h 
N "NAPREDAK" Zlatovo "PARTIZAN" Glogovac 3:1 4:1
N "KUŠILJEVO" Kušiljevo "MORAVA-1918" Cuprija 1:2 2:0
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "BRATSTVO" Medjurec 0:3 0:0
N "OFK TEKSTILAC" Paracin "SLOGA" Donje Vidovo 5:1 2:0
N "DRAGOCVET" Dragocvet "NAPREDAK" Drenovac 1:4 0:2
N "MLADOST" Koncarevo "BRATSTVO" Medveda 1:6 3:1
N "BUDUCNOST" Miliva "BSK" Buljane 2:1 3:0
N "OFK BATINAC" Batinac "MLADOST" Jovac 0:0 1:2
 
28. KOLO, 21/22.05.2016. 17:30h 
N "PARTIZAN" Glogovac "OFK BATINAC" Batinac 2:1 2:0
N "MLADOST" Jovac "BUDUCNOST" Miliva 1:3 5:4
N "BSK" Buljane "MLADOST" Koncarevo 3:2 0:3
N "BRATSTVO" Medveda "DRAGOCVET" Dragocvet 0:0 2:0
N "NAPREDAK" Drenovac "OFK TEKSTILAC" Paracin 0:0 3:4
N "SLOGA" Donje Vidovo "MLADI RADNIK" N. Lanište 0:1 1:1
N "BRATSTVO" Medjurec "KUŠILJEVO" Kušiljevo 0:3 3:1
S "MORAVA-1918" Cuprija "NAPREDAK" Zlatovo 1:1 4:1
 
29. KOLO, 29.05.2016. 17:30h  
N "MORAVA-1918" Ćuprija "PARTIZAN" Glogovac 1:3 1:0
N "NAPREDAK" Zlatovo "BRATSTVO" Medjurec 2:2 3:1
N "KUŠILJEVO" Kušiljevo "SLOGA" Donje Vidovo 5:2 4:0
N "MLADI RADNIK" N.Lanište "NAPREDAK" Drenovac 1:0 0:0
N "OFK TEKSTILAC" Paraćin "BRATSTVO" Medveda 1:2 5:4
N "DRAGOCVET" Dragocvet "BSK" Buljane 1:0 6:1
N "MLADOST" Končarevo "MLADOST" Jovac 0:3 1:0
N "BUDUĆNOST" Miliva "OFK BATINAC" Batinac 1:2 0:1
 
30. KOLO, 05.06.2016. 18:00h  
N "PARTIZAN" Glogovac "BUDUĆNOST" Miliva 1:1 3:3
N "OFK BATINAC" Batinac "MLADOST" Končarevo 3:2 1:2
N "MLADOST" Jovac "DRAGOCVET" Dragocvet 0:1 2:0
N "BSK" Buljane "OFK TEKSTILAC" Paraćin 0:7 1:4
N "BRATSTVO" Medveda "MLADI RADNIK" N.Lanište 0:0 3:3
N "NAPREDAK" Drenovac "KUŠILJEVO" Kušiljevo 2:4 2:0
N "SLOGA" Donje Vidovo "NAPREDAK" Zlatovo 2:4 3:2
N "BRATSTVO" Medjurec "MORAVA-1918" Ćuprija 0:4 1:0
 

 

 

BOJE DRESOVA FUDBALSKIH KLUBOVA
"BRATSTVO" Medurec - belo - plava

"MLADOST" Jovac - uta

"NAPREDAK" Drenovac - plava "KUILJEVO" Kuiljevo - plava
"BUDUCNOST" Miliva - plava "MLADOST" Koncarevo - plava
"MLADI RADNIK" N. Lanite - crvena "DRAGOCVET" Dragocvet - crno-bela
"OFK BATINAC" - uta "TEKSTILAC" Paracin - crveno-bela
"PARTIZAN" - Glogovac - crvena "OFK BRATSTVO" Medveda - plava
"NAPREDAK" Zlatovo - crvena "SLOGA" Donje Vidovo - crvena
"BSK" Buljane - bela "MORAVA-1918" Cuprija - plava
NAPOMENA:

OFK "Tekstilac iz Paracina i FK "Morava-1918 iz Cuprije kada su domacini svoje utakmice igraju subotom u popodnevnim casovima

Slovo "S ispred takmicarskog para znaci da se utakmica igra u subotu.
Slovo "N ispred takmicarskog para znaci da se utakmica igra u nedelju.

PRVOIMENOVANI klubovi u rasporedu su domacini.

FK "BSK" Buljane kada je domacin, svoje utakmice igra subotom ili nedeljom na igralitu u Popovcu

OFK "Tekstilac" iz Paracina kada je domacin, svoje utakmice igra subotom ili nedeljom na pomocnom terenu FK "JEDINSTVO" u Paracinu.

 K O M E S A R
ZA TAKMICENJE OKRUNE FUDBALSKE LIGE
Goran Dimitrijevic, s.r.

Lole Ribara 1/1
35000 Jagodina
035/228-850