RASPORED MEĐUOPŠTINSKE LIGE -GRUPA "SEVER"- PROLEĆE 2016
16. KOLO, 12/13.03.2016. u 15:00h
N "Buducnost"Đurinac "Mladost" Dublje 1:7 1:2
S "Morava" Kocino Selo "Vinorača" Vinorača 3:0 1:0
N "Crni Vrh" Deonica "Resavac" Subotica 1:4 1:5
N "Kolare" Kolare "Juhor" Glavinci 3:3 1:2
N "OFK Blagotin" Belušić "Šumadinac" Dragovo 1:2 2:1
N "Ursule" Ursule "Mladost" Gložane 0:1 1:0
N "Sloga" Voljavče "Napredak" Staro Lanište 4:1 2:1
N "Osaonica" Bagrdan "Kupinovac" Kupinovac 1:0 1:0
 
17. KOLO, 19/20.03.2016. 15:00h
N "Osaonica" Bagrdan "Buducnost"Đurinac 4:0 4:0
N "Kupinovac" Kupinovac "Sloga" Voljavče 0:5 1:0
N "Napredak" Staro Lanšte "Ursule" Ursule 2:6 0:2
N "Mladost" Gložane "OFK Blagotin" Belušić 1:2 2:0
N "Šumadinac" Dragovo "Kolare" Kolare 0:4 4:4
N "Juhor" Glavinci "Crni Vrh" Deonica 4:0 2:1
N "Resavac" Subotica "Morava" Kocino Selo 2:5 2:1
N "Vinoraca" Vinoraca "Mladost" Dublje 3:1 1:2
 
18. KOLO, 26/27.03.2016. 15:30h
N "Buducnost" Đurinac "Vinoraca" Vinoraca 0:4 0:3
N "Mladost" Dublje "Resavac" Subotica 1:3 4:3
S "Morava" Kocino Selo "Juhor" Glavinci 0:5 0:1
N "Crni Vrh" Deonica "Šumadinac" Dragovo 0:4 2:1
N "Kolare" Kolare "Mladost" Gložane 1:1 2:1
N "OFK Blagotin" Belušic "Napredak" Staro Lanište 3:2 3:0
N "Ursule" Ursule "Kupinovac" Kupinovac 2:3 3:1
N "Sloga" Voljavče "Osaonica" Bagrdan 0:3 3:2
 
19. KOLO, 02/03.04.2016. 16:30h.
N "Sloga" Voljavče "Buducnost" Đurinac 3:1 3:0
N "Osaonica" Bagrdan "Ursule" Ursule 1:2 1:2
N "Kupinovac" Kupinovac "OFK Blagotin" Belušic 0:1 5:2
N "Napredak" Staro Lanite "Kolare" Kolare 0:2 0:1
N "Mladost" Gložane "Crni Vrh" Deonica 3:2 2:1
N "Šumadinac" Dragovo "Morava" Kočino Selo 2:1 5:4
N "Juhor" Glavinci "Mladost" Dublje 0:3 1:1
N "Resavac" Subotica "Vinoraca" Vinoraca 0:2 3:0
 
20. KOLO, 09/10.04.2016. 16,30h
N "Buducnost" Đurinac "Resavac" Subotica 3:5 0:2
N "Vinorača" Vinorača "Juhor" Glavinci 1:1 2:0
N "Mladost" Dublje "Šumadinac" Dragovo 2:1 2:1
S "Morava" Kocino Selo "Mladost" Gložane 1:1 1:0
N "Crni Vrh" Deonica "Napredak" Staro Lanište 3:2 6:1
N "Kolare" Kolare "Kupinovac" Kupinovac 0:1 4:1
N "OFK Blagotin" Belušić "Osaonica" Bagrdan 1:1 2:2
N "Ursule" Ursule "Sloga" Voljavče 0:1 1:0
 
21. KOLO, 13.04.2016. u 17:00h -sreda
Sr "Ursule" Ursule "Buducnost" Đurinac 1:2 4:0
Sr "Sloga" Voljavče "Ursule" Ursule 1:3 3:1
Sr "Osaonica" Bagrdan "OFK Blagotin" Belušić 1:0 3:0
Sr "Kupinovac" Kupinovac "Kolare" Kolare 1:2 1:0
Sr "Napredak" Staro Lanište "Crni Vrh" Deonica 0:2 0:4
Sr "Mladost" Gložane "Morava" Kočino Selo 0:3 0:1
Sr "Šumadinac" Dragovo "Mladost" Dublje 2:4 2:2
Sr "Juhor" Glavinci "Vinorača" Vinorača 0:6 1:2
 
22. KOLO, 16/17.04.2016. 17:00h
N "Budućnost" Đurinac "Juhor" Glavinci 1:3 0:2
N "Resavac" Subotica "Šumadinac" Dragovo 2:2 1:1
N "Vinoraca" Vinoraca "Mladost" Gložane 1:2 2:3
N "Mladost" Dublje "Napredak" Staro Lanište 0:0 7:0
S "Morava" Kočino Selo "Kupinovac" Kupinovac 1:5 5:1
N "Crni Vrh" Deonica "Osaonica" Bagrdan 0:3 0:1
N "Kolare" Kolare "Sloga" Voljavče 2:3 4:3
N "OFK Blagotin" Belušić "Ursule" Ursule 2:4 1:1
 
23. KOLO, 23/24.04.2016. 17:00h
N "OFK Blagotin" Belušić "Budućnost" Đurinac 1:1 2:2
N "Ursule" Ursule "Kolare" Kolare 3:4 1:0
N "Sloga" Voljavče "Crni Vrh" Deonica 0:0 2:2
N "Osaonica" Bagrdan "Morava" Kočino Selo 0:1 0:1
N "Kupinovac" Kupinovac "Mladost" Dublje 2:3 0:1
N "Napredak" Staro Lanište "Vinoraca" Vinoraca 0:3 2:3
N "Mladost" Gložane "Resavac" Subotica 2:4 1:3
N "Šumadinac" Dragovo "Juhor" Glavinci 0:3 0:3
 
24. KOLO, 30.04.2016. 17:00h-subota
S "Budućnost" Đurinac "Šumadinac" Dragovo 1:5 1:3
S "Juhor" Glavinci "Mladost" Gložane 1:1 5:2
S "Resavac" Subotica "Napredak" Staro Lanište 3:1 3:0
S "Vinorača" Vinorača "Kupinovac" Kupinovac 4:2 10:4
S "Mladost" Dublje "Osaonica" Bagrdan 0:2 2:1
S "Morava" Kočino Selo "Sloga" Voljavče 1:0 1:2
S "Crni Vrh" Deonica "Ursule" Ursule 3:5 3:2
S "Kolare" Kolare "OFK Blagotin" Belušić 1:4 6:2
 
25. KOLO, 07/08.05.2016. 17:00h
N "Kolare" Kolare "Budućnost" Đurinac 2:0 3:0
N "OFK Blagotin" Belušić "Crni Vrh" Deonica 0:2 2:1
N "Ursule" Ursule "Morava" Kočino Selo 0:3 5:0
N "Sloga" Voljavče "Mladost" Dublje 0:5 6:2
N "Osaonica" Bagrdan "Vinorača" Vinorača 0:2 2:2
N "Kupinovac" Kupinovac "Resavac" Subotica 0:7 4:2
N "Napredak" Staro Lanište "Juhor" Glavinci 0:5 2:3
N "Mladost" Gložane "Šumadinac" Dragovo 2:1 1:2
 
26. KOLO, 11.05.2016. 17:30 h -sreda
Sr "Buducnost" Đurinac "Mladost" Gložane 0:5 0:2
Sr "Šumadinac" Dragovo "Napredak" Staro Lanište 1:2 9:4
Sr "Juhor" Glavinci "Kupinovac" Kupinovac 2:0 3:0
Sr "Resavac" Subotica "Osaonica" Bagrdan 1:1 5:3
Sr "Vinoraca" Vinoraca "Sloga" Voljavče 2:1 3:0
Sr "Mladost" Dublje "Ursule" Ursule 1:3 1:1
Sr "Morava" Kočino Selo "OFK Blagotin" Belušić 3:0 3:5
Sr "Crni Vrh" Deonica "Kolare" Kolare 3:3 1:0
 
27. KOLO, 14/15.05..2016. 17:30h 
N "Crni Vrh" Deonica "Buducnost" Đurinac 4:2 5:1
N "Kolare" Kolare "Morava" Kočino Selo 2:0 3:2
N "OFK Blagotin" Belušić "Mladost" Dublje 0:4 2:0
N "Ursule" Ursule "Vinoraca" Vinoraca 2:2 2:0
N "Sloga" Voljavče "Resavac" Subotica 2:4 1:1
N "Osaonica" Bagrdan "Juhor" Glavinci 1:5 2:1
N "Kupinovac" Kupinovac "Šumadinac" Dragovo 5:10 3:2
N "Napredak" Staro Lanište "Mladost" Gložane 1:4 1:1
 
28. KOLO, 21/22.05.2016. 17:30h 
N "Budućnost" Đurinac "Napredak" Staro Lanište 1:3 4:1
N "Mladost" Gložane "Kupinovac" Kupinovac 2:1 0:1
N "Šumadinac" Dragovo "Osaonica" Bagrdan 0:4 4:0
N "Juhor" Glavinci "Sloga" Voljavče 3:1 4:3
N "Resavac" Subotica "Ursule" Ursule 1:2 2:3
N "Vinorača" Vinorača "OFK Blagotin" Belušić 2:1 5:4
S "Mladost" Dublje "Kolare" Kolare 0:4 2:3
N "Morava" Kočino Selo "Crni Vrh" Deonica 3:3 1:2
 
29. KOLO, 28.05.2016. 17:30h  
S "Morava" Kočino Selo "Budućnost" Đurinac 5:0 5:2
S "Crni Vrh" Deonica "Mladost" Dublje 2:1 3:0
S "Kolare" Kolare "Vinorača" Vinorača 0:4 0:2
S "OFK Blagotin" Belušić "Resavac" Subotica 0:3 1:2
S "Ursule" Ursule "Juhor" Glavinci 0:1 2:1
S "Sloga" Voljavče "Šumadinac" Dragovo 0:2 3:1
S "Osaonica" Bagrdan "Mladost" Gložane 2:3 3:0
S "Kupinovac" Kupinovac "Napredak" Staro Lanište 0:3 5:0
 
30. KOLO, 05.06.2016. 18:00h   
S "Buducnost" Đurinac "Kupinovac" Kupinovac 2:3 3:4
S "Napredak" Staro Lanište "Osaonica" Bagrdan 0:1 2:1
S "Mladost" Gložane "Sloga" Voljavče 2:2 3:1
S "Šumadinac" Dragovo "Ursule" Ursule 3:5 4:2
S "Juhor" Glavinci "OFK Blagotin" Belušić 21: 1:1
S "Resavac" Subotica "Kolare" Kolare 4:4 4:1
S "Vinorača" Vinorača "Crni Vrh" Deonica 2:0 1:0
S "Mladost" Dublje "Morava" Kočino Selo 1:4 1:1
 

 

BOJE DRESOVA FUDBALSKIH KLUBOVA
"OSAONICA" - plava "MORAVA - plava
"KUPINOVAC" - zeleno-bela "BUDUCNOST" - plava
"SLOGA" - plava "NAPREDAK" - crno-plava
"URSULE" - bela "MLADOST" - plava
"BLAGOTIN" - crvena "UMADINAC" - plava
"KOLARE" - plava "JUHOR" - siva
"CRNI VRH" - crvena

"RESAVAC" - crvena

"VINORACA" - "MLADOST" - narandastaNAPOMENA:

1."Vinoraca" iz Vinorace kada je domacin, svoje utakmice igra subotom u popodnevnim casovima.
2. Slovo "S" ispred takmicarskog para znaci da se utakmica igra u subotu.

3. Slovo "N" ispred takmicarskog para znaci da se utakmica igra u nedelju

4. Prvoimenovani fudbalski klubovi u rasporedu su domacini.

5. "Buducnost" iz Djurinca kada je domacin svoje utakmice igra na terenu FK "Kupinovac" u Kupinovcu

 


K O M E S A R
ZA TAKMICENJE MF LIGE GRUPA "SEVER"
Simic Sima, s.r.

Lole Ribara 1/1
35000 Jagodina
035/228-850