RASPORED MEĐUOPŠTINSKE LIGE -GRUPA "JUG"- PROLEĆE 2016

. 16:00h.

16. KOLO, 12/13.03.2016. u 15:00h
N "Polet" Zabrega "Šumadija" Trešnjevica 1:3 4:4
N "Napredak" Svojnovo "Radnički" Tekija 1:2 3:1
N "Mladost" Sikirica "Javor" Sladaja 1:2 5:3
S "Rudar" Plažane "Napredak" Stubica 2:0 2:1
N "Moravac" Gornje Vidovo "Istok-63" Plana 1:0 1:0
N "Hajduk" Cepure "Omladinski" Paracin 3:3 0:0
S "Rudar" Senjski Rudnik "Supska" Supska 2:2 2:0
N "Omladinac" Šaludovac "Rudar" Stenjevac 1:1 1:1
 
17. KOLO, 19/20.03.2016. 15:00h
N "Omladinac" Šaludovac "Polet" Zabrega 1:3 2:0
N "Rudar" Stenjevac "Rudar" Senjski Rudnik 1:1 3:1
N "Supska" Supska "Hajduk" Čepure 0:2 0:1
N "Omladinski" Paraćin "Moravac" Gornje Vidovo 0:1 2:2
N "Istok-63" Plana "Rudar" Plažane 0:4 1:1
N "Napredak" Stubica "Mladost" Sikirica 0:2 4:3
N "Javor" Sladaja "Napredak" Svojnovo 0:5 1:0
S "Radnicki" Tekija "Šumadija" Trešnjevica 4:5 1:1
 
18. KOLO, 26/27.03.2016. 15:30h
N "Polet" Zabrega "Radnicki" Tekija 2:3 4:0
N "Šumadija" Trešnjevica "Javor" Sladaja 2:3 2:2
N "Napredak" Svojnovo "Napredak" Stubica 0:1 1:0
N "Mladost" Sikirica "Istok-63" Plana 1:2 1:0
S "Rudar" Plažane "Omladinski" Paraćin 1:0 1:0
N "Moravac" Gornje Vidovo "Supska" Supska 1:2 2:2
N "Hajduk" Cepure "Rudar" Stenjevac 1:1 2:0
S "Rudar" Senjski Rudnik "Omladinac" Šaludovac 2:1 5:2
---
19. KOLO, 02/03.04.2016. 16:30h
N "Rudar" Senjski Rudnik "Polet" Zabrega 0:1 3:1
N "Omladinac" Šaludovac "Hajduk" Cepure 0:2 2:2
N "Rudar" Stenjevac "Moravac" Gornje Vidovo 3:0 3:0
S "Supska" Supska "Rudar" Plažane 0:6 0:4
N "Omladinski" Paraćin "Mladost" Sikirica 0:0 1:1
N "Istok-63" Plana "Napredak" Svojnovo 0:2 2:2
N "Napredak" Stubica "Šumadija" Trešnjevica 0:3 3:0
S "Javor" Sladaja "Radnicki" Tekija 2:4 10:1
 
20. KOLO, 09/10.04.2016. 16,30h
N "Polet" Zabrega "Javor" Sladaja 2:4 1:0
S "Radnicki" Tekija "Napredak" Stubica 1:0 2:5
N "Šumadija" Trešnjevica "Istok-63" Plana 0:1 2:1
N "Napredak" Svojnovo "Omladinski" Paraćin 5:1 4:1
N "Mladost" Sikirica "Supska" Supska 0:3 6:1
S "Rudar" Plažane "Rudar" Stenjevac 1:2 0:1
N "Moravac" Gornje Vidovo "Omladinac" Šaludovac --- 3:1
N "Hajduk" Cepure "Rudar" Senjski Rudnik 0:1 0:0
 
21. KOLO, 13.04.2016. 16,30h
Sr "Hajduk" Čepure "Polet" Zabrega 3:2 4:1
Sr "Rudar" Senjski Rudnik "Moravac" Gornje Vidovo 5:1 2:2
Sr "Omladinac" Šaludovac "Rudar" Plažane 0:3 2:3
Sr "Rudar" Stenjevac "Mladost" Sikirica 1:1 4:2
Sr "Supska" Supska "Napredak" Svojnovo 0:2 3:1
Sr "Omladinski" Paracin "Šumadija" Trešnjevica 3:2 2:1
Sr "Istok-63" Plana "Radnički" Tekija 1:6 6:0
Sr "Napredak" Stubica "Javor" Sladaja 0:3 0:3
 
22. KOLO, 16/17.04.2016. 17:00h
N "Polet" Zabrega "Napredak" Stubica 7:2 3:0
N "Javor" Sladaja "Istok-63" Plana 0:1 5:2
S "Radnicki" Tekija "Omladinski" Paracin 0:3 1:1
N "Šumadija" Trešnjevica "Supska" Supska 1:0 2:1
N "Napredak" Svojnovo "Rudar" Stenjevac 0:7 3:2
N "Mladost" Sikirica "Omladinac" Šaludovac 1:2 1:0
S "Rudar" Plažane "Rudar" Senjski Rudnik 0:2 3:1
N "Moravac" Gornje Vidovo "Hajduk" Čepure 2:2 2:3
 
23. KOLO, 23/24.04.2016. 17:00h
N "Moravac" Gornje Vidovo "Polet" Zabrega 1:1 1:0
N "Hajduk" Cepure "Rudar" Plažane 1:2 2:1
S "Rudar" Senjski Rudnik "Mladost" Sikirica 1:3 3:2
N "Omladinac"Šaludovac "Napredak" Svojnovo 0:0 4:1
N "Rudar" Stenjevac "Šumadija" Trešnjevica 1:2 10:1
N "Supska" Supska "Radnicki" Tekija 2:2 4:1
N "Omladinski" Paracin "Javor" Sladaja 1:1 2:0
N "Istok-63" Plana "Napredak" Stubica 5:2 4:0
 
24. KOLO, 30.04.2016. 17:00h-subota
S "Polet" Zabrega "Istok-63" Plana 2:3 2:5
S "Napredak" Stubica "Omladinski" Paracin 1:9 1:0
S "Javor" Sladaja "Supska" Supska 1:1 2:3
S "Radnicki" Tekija "Rudar" Stenjevac 0:7 1:5
S "Šumadija" Trešnjevica "Omladinac"Šaludovac 2:3 2:1
S "Napredak" Svojnovo "Rudar" Senjski Rudnik 2:3 3:1
S "Mladost" Sikirica "Hajduk" Cepure 2:2 2:3
S "Rudar" Plažane "Moravac" Gornje Vidovo 0:0 3:1
 
25. KOLO, 07/08.5.2016. 17:00h
S "Rudar" Plažane "Polet" Zabrega 2:0 3:0
N "Moravac" Gornje Vidovo "Mladost" Sikirica 3:5 4:2
N "Hajduk" Cepure "Napredak" Svojnovo 5:3 3:2
S "Rudar" Senjski Rudnik "Šumadija" Trešnjevica 0:3 6:0
N "Omladinac" Šaludovac "Radnicki" Tekija 2:0 6:0
N "Rudar" Stenjevac "Javor" Sladaja 2:2 3:2
N "Supska" Supska "Napredak" Stubica 3:0 0:0
N "Omladinski" Paracin "Istok-63" Plana 2:3 2:1
 
26. KOLO, 11.05.2016. 17:30 h-sreda
Sr "Polet" Zabrega "Omladinski" Paracin 1:1 2:4
Sr "Istok-63" Plana "Supska" Supska 1:1 4:0
Sr "Napredak" Stubica "Rudar" Stenjevac 1:8 2:1
Sr "Javor" Sladaja "Omladinac" Šaludovac 1:4 4:3
Sr "Radnički" Tekija "Rudar" Senjski Rudnik 1:3 2:5
Sr "Šumadija" Trešnjevica "Hajduk" Cepure 1:5 1:1
Sr "Napredak" Svojnovo "Moravac" Gornje Vidovo 3:2 2:2
Sr "Mladost" Sikirica "Rudar" Plažane 2:0 1:3
 
27. KOLO,14/15.05.2016. 17:30h 
N "Mladost" Sikirica "Polet" Zabrega 1:3 3:1
S "Rudar" Plažane "Napredak" Svojnovo 2:1 3:0
N "Moravac" Gornje Vidovo "Šumadija" Trešnjevica 1:4 5:1
N "Hajduk" Cepure "Radnički" Tekija 4:0 4:0
S "Rudar" Senjski Rudnik "Javor" Sladaja 0:2 3:0
N "Omladinac" Šaludovac "Napredak" Stubica 7:3 4:0
N "Rudar" Stenjevac "Istok-63" Plana 0:2 0:2
N "Supska" Supska "Omladinski" Paracin 0:2 4:0
---
28. KOLO, 21/22.05.2016. 17:30h 
N "Polet" Zabrega "Supska" Supska 3:4 7:2
N "Omladinski" Paraćin "Rudar" Stenjevac 0:1 2:1
N "Istok-63" Plana "Omladinac" Šaludovac 1:2 4:2
N "Napredak" Stubica "Rudar" Senjski Rudnik 0:5 6:2
N "Javor" Sladaja "Hajduk" Cepure 0:1 3:2
S "Radnicki" Tekija "Moravac" Gornje Vidovo 3:1 3:2
N "Šumadija" Trešnjevica "Rudar" Plažane 0:5 1:5
N "Napredak" Svojnovo "Mladost" Sikirica 2:2 2:1
 
29. KOLO, 29.05.2016. 17:30h  
S "Napredak" Svojnovo "Polet" Zabrega 5:1 3:1
S "Mladost" Sikirica "Šumadija" Trešnjevica 4:3 2:3
S "Rudar" Plažane "Radnicki" Tekija 6:1 6:1
S "Moravac" Gornje Vidovo "Javor" Sladaja 0:3 4:1
S "Hajduk" Cepure "Napredak" Stubica 7:0 8:0
S "Rudar" Senjski Rudnik "Istok-63" Plana 0:1 4:0
S "Omladinac" Šaludovac "Omladinski" Paraćin 1:0 1:4
S "Rudar" Stenjevac "Supska" Supska 2:2 2:1
 
30. KOLO, 05.06.2016. 18:00h   
S "Polet" Zabrega "Rudar" Stenjevac 1:8 3:5
S "Supska" Supska "Omladinac" Šaludovac 1:3 4:1
S "Omladinski" Paraćin "Rudar" Senjski Rudnik 0:1 1:0
S "Istok-63" Plana "Hajduk" Cepure 0:3 1:1
S "Napredak" Stubica "Moravac" Gornje Vidovo 1:2 2:0
S "Javor" Sladaja "Rudar" Plažane 0:4 0:2
S "Radnički" Tekija "Mladost" Sikirica 0:4 4:4
S "Šumadija" Trešnjevica "Napredak" Svojnovo 1:5 6:3
 

 

BOJE DRESOVA FUDBALSKIH KLUBOVA
"Supska" Supska - crna "Rudar" Stenjevac - plava
"Omladinski" Paracin - crvena "Polet" Zabrega - bela
"Mladost" Sikirica - uta "Radnicki" Tekija - plava
"Istok-63" Plana - plava "Moravac" G. Vidovo - zelena
"Rudar" plaane - zelena "Hajduk" Cepure - bela
"Napredak" Svojnovo - crvena "Rudar" S. Rudnik - zeleno-crna
"Omladinac" aludovac - zeleno-bela "umadija" Trenjevica - crvena
"Napredak" Stubica - uta "Javor" Sladaja - zeleno-belaNAPOMENA:

1. FK "Rudar" iz Plažana, FK "Radnicki" iz Tekije, FK "Rudar" iz Senjskog Rudnika,kada su domacini, svoje utakmice igraju subotom u popodnevnim casovima.
2. Slovo"S" ispred takmicarskog para znaci da se utakmica igra u subotu.

3. Slovo"N" ispred takmicarskog para znaci da se utakmica igra u nedelju.

4. Prvoimenovani fudbalski klubovi u rasporedu su domacini.

5. FK "Supska" iz Supske kada je domacin svoje utakmice igra nedeljom u Ivankovcu, a FK "Omladinski" iz Paracina kada je domacin svoje utakmice igra nedeljom na terenu FK "SFS Borac" u Paracinu.

 


K O M E S A R
ZA TAKMICENJE MF LIGE GRUPA "JUG"
Dragan Živković, s.r.

Lole Ribara 1/1
35000 Jagodina
035/228-850