O NAMA
Fudbalski savez Pomoravskog okruga je (u daljem tekstu FSPO), u skladu sa Statutom FS Srbije, formiran je 06. decembra 1992. godine, kada je održana Izborna skupština.

FSPO sačinjavaju udruženi savezi i to::
  • Fudbalski savez grada Jagodine
  • Fudbalski savez opštine Paraćin
  • Fudbalski savez opštine Ćuprija
  • Fudbalski savez opštine Despotovac
  • Fudbalski savez opštine Svilajnac
  • Fudbalski savez opštine Rekovac

U okviru FSPO postoje, funkcionišu i uspešno rade Stručna-strukovna organizacija sudija (SSOS) i Stručna organizacija trenera (SOT) sa svojim organima izabranim u skladu sa Statutima svojih organizacija

Fudbalski savez svoje programske zadatke realizuje preko svojih organa:
Izvršni odbor FSPO, Sekretarijat Izvršnog odbora FSPO, Kolegijum predsednika Fudbalskog saveza grada Jagodina i Fudbalskih saveza opština, više komisija i odbora u skladu sa Statutom, komesara za takmičenje u ligama iz nadležnosti FSPO, Komesara za delegiranje sudija u ligama iz nadležnosti FSPO, disciplinskog sudije i drugih

Značajne aktivnosti realizuje preko i uz pomoć Izvršnog odbora i Komisije za unapređenje sudija SSOS FSPO kao i Izvršnog odbora SOT FSPO.

c
Lole Ribara 1/1
35000 Jagodina
035/228-850